Forsikring

LOfavør Innboforsikring

Du har Norges beste innboforsikring som del av medlemskapet ditt*! Forsikringen leveres av Fremtind.

Om du har innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. For selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje. Vår samarbeidspartner Fremtind kan hjelpe deg med å si opp denne her .

Samle innbo- og husforsikring

*Gjelder ikke dersom du har reservert deg, er elevmedlem eller er medlem av Norsk Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivførerbund.

KONTAKT OSS

416 06 600

Tast 1, så 3.

Fordeler

En del av medlemskapet ditt

Ingen øvre forsikringssum

Smilende jente ser på mobil

Husk hva du har!

Husk Hva Du Har er et verktøy for å lagre bilder av tingene dine, så du lettere kan huske hva du har hvis uhellet er ute. Da har du god dokumentasjon på eiendelene dine ved skadeoppgjør. Bilder og informasjon lagres på et sikkert område hvor kun du har tilgang.

Les mer og last ned LOfavør appen her

Brannslukker

Ny medlemsfordel

Nå kan du kjøpe en gjenbrukt brannslukker fra Miljø Norge og få den levert på døra. Du kan levere inn den gamle brannslukkeren din i samme slengen. Kun 479 kroner + frakt.

Les mer og kjøp her

Spørsmål og svar

LO forbundene har den dypeste medfølelse for alle som er berørt av krigen i Ukraina
Som følge av situasjonen i Ukraina er det nå flere medlemmer som tilbyr flyktninger opphold i egen bolig. Forbundene har derfor besluttet å utvide dekningen på LOfavør Innboforsikring til også å omfatte innbo og løsøre flyktningene har med seg. Vi dekker innbo og løsøre inntil 100 000 kr per flyktningfamilie.

Dekningen gjelder inntil videre.

Forsikringen leveres av Fremtind og omfatter alle løse eiendeler i boligen, det som er naturlig å ta med når du flytter til ny bolig. Inventar som er fastmontert i bygningen omfattes av bygningsforsikringen, dette f.eks. være kjøkken- og baderomsinnredning, parkett, og lignende.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Innbo dekkerblant annet:

 1. Brann, lynnedslag og eksplosjon
 2. Vannskader
 3. Tyveri og skadeverk
 4. Tyveri av sykkel og barnevogn inntil 40 000 kroner gjelder også elsykler (Sykler og sykkeltilhengere skal være forsvarlig låst når de ikke er i bruk. Sykler med verdi over 10 000 kroner skal låses med FG -godkjent sykkellås). 
 5. Ansvar & rettshjelp
 6. Naturskader
 7. Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade
 8. Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)
 9. Uhellskader på innbo
 10. Uhellskader på Mobiltelefon og Nettbrett
 11. Flytteforsikring
 12. ID-tyveri
 13. Bygningsmessige forandringer forrullestolbruker etter ulykke
 14. Tyveri av personlige eiendeler personbil og fritidsbåt

Tilleggsdekninger:

 1. Utvidet dekning for enkeltgjenstander og samlinger
 2. Utvidet dekning for smykker og gull

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

 1. Skader som ikke er plutselige og tilfeldige
 2. Vedlikehold eller slitasjeskader
 3. Kosmetiske skader som riper, hakk, ol
 4. Teknisk svikt i elektroniske gjenstander
 5. Elsparkesykkel, eller andre småelektroniske kjøretøy, må ha egen ansvarsforsikring som følger bilansvarslovens regler.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

 • Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over 350.000 kroner
 • Smykker og gull verdi over 350.000 kroner
 • For visse skader og objekter er erstatningsbeløpet begrenset

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som nevnt i forsikringsvilkåret 2.1 fra Fremtind.

 1. På medlemmets faste bosted i Norden.
 2. I annen bolig som bebos av sikrede innen Norden i forbindelse med yrke eller utdanning.
 3. I inntil 3 år for ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet innen Norden.
 4. På nytt bosted etter flytting innen Norden.
 5. På eksternt lager innen Norden
 6. ​Medlemmer som har jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger, får utvidet dekningen på løsøre (vilkåret punkt 4-10), til å gjelde i hele verden. Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller ute på riggen

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

I forsikringsbeviset fra Fremtind fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle forsikringsselskapet. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte Fremtind så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Forsikringen betales via medlemskapet i ditt LO-forbund.

Forsikringen gjelder fra den dagen du melder deg inn i et LO-forbund og forutsetter ett gyldig medlemskap. Melder du deg ut av forbundet vil forsikringen opphøre.

Forsikringen opphører ved utmelding av et LO-forbund.

LOfavør Innboforsikring har dekning også for PC, mobil og nettbrett.  I tillegg til de normale skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du i tillegg en kaskodekning (uhellsdekning). Det vil si tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Typiske uhell kan være skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Ved skader som oppstår utenfor bolig er erstatningen begrenset til 50 000 kroner.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Ja du har en kaskodekning (uhellsdekning) i LOfavør Innboforsikring. Forsikringen gjelder tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Det vil si typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. På skader som oppstår utenfor boligen er erstatningen begrenset til 40 000 kroner.

Tyveri er dekket fra annen bygning innen Norden med inntil 200 000 kroner, eksempler kan være hotellrom, andres boliger som venners og familie osv. Det er viktig at bygningen er låst og sikret for uvedkommende på lik linje som egen bolig.

Ran og overfall er også omfattet innfor Norden, slik at gjenstander du frastjålet i forbindelse med ran eller overfall vil også være omfattet.

Normalt er egenandelen på slike skader 2 000 kroner.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Du har en flytteforsikring i LOfavør Innboforsikring. Denne dekker skader i forbindelse med inn- og utbæring mellom bolig og bil, samt under transport. Skade ved tyveri er begrenset til 100 000 kroner og enkeltgjenstander og samlinger er uansett begrenset til 100 000 kroner under flytteprosessen.
Fra 1.1. 2024  dekkes tyveriskader som skjer under transport med flyttebyrå inntil 100 000 kroner.

Det er noen viktige begrensinger som er viktig å nevne. Skader som oppstår som riper, avskallinger, flekker og lignende er ikke omfattet av dekningen. Det er derfor svært viktig at gjenstandene blir transportert på forsvarlig måte og godt sikret for denne type skader. Får du en stygg ripe i salongbordet er dette altså ikke dekket.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Hvis dette er en seksjonert 2 mannsbolig og du eier begge seksjoner hvor ene seksjonen blir utleid møblert, vil denne seksjonen ansees som egen bolig. For annen bolig er det krav om at du bebor boligen og det gjør du ikke i dette tilfellet. Her vil LOfavør Innboforsikring ikke dekker skader i den utleide seksjonen og du må ha egen forsikring for disse gjenstandene.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Hvis du har en annen bolig i Norden som du bruker selv i forbindelse med yrke eller utdanning, er denne også omfattet av LOfavør Innboforsikring, levert av Fremtind. Det samme gjelder hvis du er i en flytteprosess og besitter to boliger. Du vil dette tilfelle ha forsikring på begge stedene.

Ett viktig unntak er fritidsbolig disse er ikke omfattet av denne utvidelsen og her må du ha egen forsikring for innbo og løsøre.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Ja, så lenge barna har samme folkeregistret adresse som deg som er medlem, er de omfattet av forsikringen. Kravet er at de enten studerer eller er i førstegangstjenesten. De vil da ha like gode vilkår som om de bodde hjemme og har ikke behov for å kjøpe egen forsikring. Det er viktig å poengtere at de må studere innen Norden.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Vi har som en "tommelfingerregel" at alt du tar med deg når du flytter er dekket under LOfavør Innboforsikring. Definisjonen for disse gjenstandene er innbo og løsøre og det som står igjen er dekket av bygningsforsikringen.

For medlemmer som bor i leiligheter er bygningen forsikret via sameie eller borettslaget:
Disse avtalene kan ha enkelte begrensinger og relativ høye egenandeler, noe som medfører at du ikke alltid får dekket skaden. Derfor har LOfavør innboforsikring dekning for enkeltelementer som gjelder leiligheter i sameie eller borettslag som normalt ville vært dekket på bygningsforsikringen.

De viktigste tingene er nevnt her: 

 1. Innbruddskader på bygning – for eksempel dører eller vinduer er dekket for inntil 40 000 kroner.
 2. Varmepumper luft til luft.
 3. Bruddskade på platetopp nedfelt i kjøkkenbenk.
 4. Glass og sanitærporselen.
 5. Skade som alene rammer integrerte hvitevarer

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Ja, høreapparat er omfattet av forsikringen. I tillegg til de vanlige skadene som brann, vann og tyveri fra boligen har du også en kaskodekning (uhellsdekning). Det vil si tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander. Typiske uhell kan være skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Denne gjelder også utenfor boligen, men ikke utenfor Norden. Skader som oppstår utenfor boligen er erstatningen begrenset til 50 000 kroner.

Normalt er egenandelen på slike skader 2 000 kroner.

Blir høreapparatet borte uten kjent årsak er det ingen dekning i Innboforsikringen, da trenger du en verdisakforsikring.
Verdisakforsikringen dekker skader på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Ja, innbo og løsøre i garasje og uthus er omfattet av forsikringen. Det er viktig at disse bygningene er låst og sikret for å få full erstatning ved innbrudd og tyveri.

En viktig presisering er at løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy vil være dekket med inntil 30 000 kroner, men motorkjøretøy er unntatt. Har du for eksempel en bil til restaurering eller en avskiltet moped, så må disse forsikres særskilt for at disse skal være omfattet av en forsikring.

Bor du i en leilighet med felles garasje, er det viktig at gjenstander blir oppbevart i egen bod eller lignende hvor kun du har tilgang til og kan låse. Boder i kjeller eller loft er tyveri begrenset til 100 000 kroner.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

 1. Det er i utgangspunktet 2 000 kroner i egenandel. Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret
 2. Det er ingen egenandel dersom flere medlemmer i husstanden har LOfavør Innboforsikring
 3. For student-, elev- og lærlingemedlemmer ble det innført egenandel på 2 000 kroner for mobil og nettbrett 1.1.2023. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på 0 kroner, men skaden må overstige 2 000 kroner.
 4. 1 500 kroner i egenandel ved tyveri av sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister
 5. 1.1.2024: Hvis du har gjennomført tiltak for å unngå overvannskader ved ekstremnedbør slipper du å betale egenandel for skaden. Dette er tiltak som enten samler vann i tanker eller magasiner i bakken. Det kan være infiltrasjonsgrøfter eller -dammer som sørger for at vann synker raskt ned i grunnen. I tillegg kan det være grønne tak som er ment å forsinke utstrømningen og holde igjen vannet på taket.  Se punkt 6.1 i vilkåret..

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår hos forsikringsleverandør Fremtind.

Bruk skjemaet. Du kan også sende klagen til Fremtind Forsikring v/Klageservice,
Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Hvis du fortsatt ikke er enig i vår avgjørelse i klagen din, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda.

Du kan lese mer om Fremtinds klagerutiner her. Der finner du også informasjon om LOs egen klagenemnd.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade

Min Side LOfavør

Logg inn på LOfavør MinSide og få fullstendig oversikt over fordelene du har og fordelene du kan skaffe deg.

Min Side

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 990 000 medlemmer, har vi kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. Vi samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.

Om LOfavør as

Meld deg inn i et LO-forbund
MobilApp_480x640_2.gif

Finn fordelene i appen!

Med appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fremtind Forsikring som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fremtind Forsikring AS som leverandør av forsikringer.

Selskapet har solid erfaring og kunnskap om forsikring og utvikler nye produkter og tjenester.

1. januar 2019 fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, og tok navnet Fremtind Forsikring AS. Selskapet er landets tredje største forsikringsselskap og tilbyr alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.